Dofinansowania

Program Czyste Powietrze — skierowany wyłącznie do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program Mój Prąd — program dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznych. Jest to dofinansowanie dotyczące wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej.

Program Moja Woda — który jest realizowany na poziomie regionalnym przez wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ulga termomodernizacyjna — pozwala właścicielom domów jednorodzinnych odliczenie kosztu, który został poniesiony w związku z wydatkiem termomodernizacyjnym.

Dotacje lokalne — planując budowę domu, warto wziąć pod uwagę również dotacje, które można otrzymać, będąc mieszkańcem konkretnej gminy. Przykładem może być przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Dofinansowanie do domów pasywnych — NFOŚiGW na swojej stronie internetowej podaje korzyści związane z uzyskaniem dopłat do domów energooszczędnych: mniejsze koszty związane z dostosowaniem budynku do standardów niskoenergetycznych, niższe koszty eksploatacji takiego domu (mieszkania), wyższa wartość budynku energooszczędnego niż tradycyjnego.