Jakie warunki trzeba spełnić by uzyskać dofinansowanie?

Przypomnijmy co to jest: zapotrzebowanie energetyczne – określa się w kilowatach na metr kwadratowy na rok: kWh/(m2·rok). Wzór ten oznacza liczbę kilowatów energii potrzebnych do ogrzania metra kwadratowego powierzchni budynku w ciągu roku.

Jeśli Twój budynek (mieszkanie) spełnia standard NF15 to do ogrzania metra kwadratowego budynku w ciągu roku, należy spalić: ok. 2,5 kg węgla, 1,5 litra oleju opałowego, albo 1,7m3 gazu ziemnego. Zauważmy, że w domy budowane tradycyjnie mają zapotrzebowanie energetyczne w okolicach 120-150 /(m2·rok).

Aby spełnić standard NF15 musisz wybudować dom pasywny. Nie ma innej opcji. O tym jakie są zalety i wady domów pasywnych, piszemy w Tym artykule. Koszty budowy takiego domu mogą być o 30% wyższe niż budowy domu tradycyjnego. Biorąc pod uwagę wysokość dofinansowania: 50 000 zł. samemu możesz wyliczyć, czy dofinansowanie w istotny sposób wpłynie na całkowitą wartość inwestycji.

A co ze spełnieniem standardu NF40?
Aby dom mógł być zakwalifikowany jako energooszczędny, musi mieć zużycie na poziomie od 30 do 60 kWh(m2·rok). Oznacza to, że jeśli chcesz, by Twój dom spełniał standardy odpowiednie do dofinansowania, musisz sprawić, by mieścił się on w „górnej półce” domów energooszczędnych: od 30 do 40 kWh (m2·rok). To jest dosyć wyśrubowana norma.

Mówi się, że jak dotąd program dofinansowania do domów energooszczędnych z NFOŚiGW nie jest do końca szczęśliwy, bo wszystkie wytyczne które zostały przedstawione instalatorom są bardzo wyśrubowane – nie ma rekuperatora który mógłby spełnić wymagania programu. Dalej jest dysproporcja między kosztami jakie trzeba ponieść na taki budynek a dopłatami które się dostaje od funduszu. To trochę dla klientów pasjonatów, którzy nie patrzą na rachunek ekonomiczny, ale są przekonani to takich rozwiązań.

Ile wynosi dofinansowanie do domów energooszczędnych?

Wysokość dopłaty wynosi:

  1. w przypadku domów jednorodzinnych:

– standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2·rok) – dofinansowanie 30 000 zł brutto;

– standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/( m2·rok) – dofinansowanie 50 000 zł brutto;

  1. w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:

– standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/( m2·rok) – dofinansowanie 11 000 zł brutto;

– standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/( m2·rok) – dofinansowanie 16 000 zł brutto.

Jakie są korzyści z uzyskania dopłat do domu energooszczędnego?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na swojej stronie internetowej podaje korzyści związane z uzyskaniem dopłat do domów energooszczędnych, przy czym tak naprawdę, to korzyść jest jedna: mniejsze koszty związane z dostosowaniem budynku do standardów niskoenergetycznych.

Pozostałe dwie, to korzyści wynikające z posiadania domu energooszczędnego czyli:

– niższe koszty eksploatacji takiego domu (mieszkania)

– wyższa wartość budynku energooszczędnego niż tradycyjnego.

Na co przysługuje dofinansowanie?

Dotacje do kredytów udzielane są nie tyle na samą budowę domu energooszczędnego, co na koszty kwalifikowane, czyli: dodatkowe koszty, które ponosisz dostosowując dom do odpowiedniego standardu energetycznego.

Koszty kwalifikowane to np:

– zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,

-zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji),

-zakup i montaż instalacji ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wodnokanalizacyjnej i elektrycznej.

Nie zalicza się do kosztów kwalifikowanych kosztów związanych z wykończeniem mieszkania/budynku umożliwiających zamieszkanie.

Wysokość dotacji nie jest uzależniona od wysokości kosztów kwalifikowanych, jednakże nie może przekroczyć ich wartości.