Rządowy program czyste powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych. Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Program przewiduje dofinansowania na:
  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Budżet przeznaczony na program wynosi 103 mld zł, z czego 63,3 mld zł w formie dotacji, a 39,7 mld zł w formie pożyczek zwrotnych. Osoby zainteresowanie dofinansowaniem w ramach programu mogą uzyskać nawet 53 tys. zł, a preferencyjna pożyczka może objąć nawet 100 proc. kosztu przedsięwzięcia. Audyt energetyczny pomaga w ustaleniu najlepszych opcji modernizacyjno-inwestycyjnych oraz w zdefiniowaniu budżetu na dofinansowanie. Budżet inwestycji jest obligatoryjną pozycją wniosku o dotacje i kredyt w ramach Czystego Powietrza. Raport z audytu zawiera informacje o stronie techniczno-rzeczowej modernizacji, które są podstawą wyliczeń kosztów.

Aby starać się o dofinansowanie w programie państwowym Czyste Powietrze można zajrzeć na stronę internetową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w województwie odpowiadającym miejscu zamieszkania. To tam można założyć konto, zalogować się i pobrać dokument. Wypełnione tak pismo, składa się elektronicznie, poprzez podpis zaufany lub tradycyjnie — poprzez wizytę w siedzibie WFOŚiGW.
Prośba o dofinansowanie w programie to wiele plusów — beneficjent ma na bieżąco wgląd w to, co dzieje się z wysłanym do funduszu zgłoszeniem i może sprawdzić jego poprawność. Przyspieszeniu ulega nie tylko sam proces ubiegania się o pomoc finansową, ale także ocena zgłoszenia. Wnioskować o dofinansowanie może wyłącznie właściciel budynku jednorodzinnego. Jeśli jest ich więcej, wtedy niezbędna jest zgoda pozostałych.

źródło: https://czystepowietrze.gov.pl