Program mój prąd

Program Mój Prąd ma wspomagać rozwój odnawialnych źródeł energii, uzupełniać program Czyste Powietrze. Oby przedsięwzięcia rządowe dały efekt, bo na tle innych krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o OZE, wypadamy słabo.

Celem programu Mój Prąd jest zwiększenie mikroinstalacji fotowoltaicznych i zachęcenie polskich gospodarstw domowych (szczególnie tych znajdujących się na terenach słabiej zurbanizowanych) do produkcji własnej energii. I to się udaje. Jest ogromne zainteresowanie fotowoltaiką i mnóstwo wniosków o dotacje (w 2020 było to 5000 zł, w 2021 – 3000 zł)

Korzystanie z własnego prądu, produkowanego ze słońca, przekłada się na oszczędności, ale są to też wymierne korzyści dla środowiska. Inwestycje w odnawialne źródło energii w ramach Mojego Prądu przyczynią się do redukcji CO2 aż o 1 000 000 000 kg/rok.

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dofinansowanie może być przyznane w przypadku:

 • gotowej instalacji fotowoltaicznej podłączonej już do sieci elektroenergetycznej,
 • instalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW, przeznaczonej na cele mieszkaniowe,
 • wydatków na instalację poniesionych po 23 lipca 2019,
 • inwestycji, która nie jest rozbudową istniejącej już fotowoltaiki.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki online konieczne jest posiadanie tzw. profilu zaufanego lub e-dowodu z aktywną warstwą elektroniczną. Zanim jednak zdecydujesz się do składania wniosku, warto przygotować skany niezbędnej dokumentacji:

 • faktury za dostawę i montaż instalacji;
 • dowodu zapłaty faktury lub oświadczenia o dokonaniu zapłaty;
 • zaświadczenia OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej) o montażu licznika, razem z numerem Punktu Poboru Mocy;
 • w przypadku instalacji wykonanej własnymi siłami – oświadczenie o samodzielnym montażu.

Jak wygląda procedura składania wniosku “Mój prąd” przez internet?

 1. Przejście do portalu mojprad.gov.pl lub gov.pl – wniosek można złożyć za pośrednictwem strony https://mojprad.gov.pl w zakładce “Złóż wniosek” lub na stronie https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad, gdzie należy wybrać opcję “Złóż wniosek o dofinansowanie”. Złożenie dokumentów wymaga posiadania profilu zaufanego lub e-dowodu.
 2. Uzupełnienie wniosku – podaj swoje dane osobowe, kontaktowe oraz numer rachunku bankowego. Upewnij się, że dane są poprawne – w szczególności adres e-mail, ponieważ na niego będą przesyłane informacje odnośnie Twojego wniosku.
 3. Dodaj załączniki – załącz przygotowane wcześniej skany dokumentów.
 4. Uzupełnij zgody – m.in. zgodę na przetwarzanie danych w ramach programu “Mój prąd”.
 5. Jeszcze raz sprawdź poprawność danych.
 6. Podpisz wniosek elektronicznie – za pomocą profilu zaufanego lu e-dowodu.
 7. Wyślij wniosek

Dotacja “Mój prąd” dla wielu inwestorów była bardzo ważnym bodźcem skłaniającym do zamontowania instalacji fotowoltaicznej – w znacznym stopniu skracała czas zwrotu z inwestycji. Czy to oznacza, że teraz, gdy nastąpił koniec “Mój prąd” 2021, instalacje PV nie są w żaden sposób wspierane?
Oczywiście, że nie. Wciąż możecie skorzystać z innych rozwiązań, np.:

 • Program “Czyste powietrze” – jeśli razem z wymianą “kopciucha” na pompę ciepła, planujecie zakup fotowoltaiki, możecie otrzymać dofinansowanie. Maksymalna wysokość dotacji w tym przypadku może wynieść do 5.000 zł – czyli nawet więcej niż w przypadku “Mój prąd”.
 • Ulga termomodernizacyjna – osoby inwestujące w słoneczną energię mogą odpisać fotowoltaikę od podatku. Odjąć od podstawy opodatkowania można całość kosztów (z wyłączeniem tego, co pokryła już inna dotacja). Wysokość ulgi zależy od kosztu inwestycji, a także wysokości podatku, jakim jesteśmy objęci.

Warto też pamiętać, że z zapowiedzi rządu wynika, że program „Mój prąd” w 2022 roku również się pojawi. I jak do tej pory, osoby decydujące się na instalację pomiędzy okresami naborów, nie były pozostawiane same sobie i mogły składać wnioski w następnych turach naborów.  Nic nie wskazuje na to, że w przyszłym roku zasada ta uległaby zmianie. A zatem, osoby, które nie “załapały się” w 2021 roku na dotację wciąż będą miały swoja szansę.

Weźcie też pod uwagę, że dotacje to nie wszystko. Drożejące w zastraszającym tempie: prąd, gaz czy węgiel sprawiają, że koszty utrzymania gospodarstw domowych w najbliższych latach poszybują w górę. Jak przewidują eksperci, ceny prądu w 2022 roku mogą być wyższe nawet o 40% (a to oznacza wzrost rachunków za prąd nawet o 20%). Fotowoltaika da Wam darmowy prąd ze słońca, a jego wartość będzie tym większa, im droższy będzie prąd z sieci.

źródło: https://enerad.pl