Przeglądanie dokumentów – na co zwrócić uwagę?

Przeglądanie dokumentów – na co zwrócić uwagę?

Spotkanie z właścicielem nieruchomości czy pośrednikiem nie może obyć się bez przejrzenia dokumentów dotyczących domu, rachunków za ogrzewanie czy umów z dostawcami mediów. Te materiały możesz pozyskać od sprzedającego, ale zanim je zobaczysz, pewne informacje możesz zweryfikować samodzielnie. To istotne, ponieważ wnikliwa analiza poniższych dokumentów pozwoli zminimalizować potencjalne ryzyko związane z zakupem domu.

Po otrzymaniu numeru księgi wieczystej domu i działki, korzystając z elektronicznych ksiąg wieczystych, sprawdzisz podstawowe, a zarazem kluczowe dane dotyczące nieruchomości, właściciela i ewentualnych obciążeń.

Na tym jednak Twoja samodzielna weryfikacja nie powinna się kończyć. Na Twoją prośbę sprzedający może uzyskać zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Urzędu gminy dotyczące kwestii finansowych i nieruchomości. Jakie dokładnie dane w ten sposób pozyskasz?

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie wydawane jest na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Skarbowym. Informuje o prowadzonych względem podatnika, czyli sprzedającego, postępowaniach egzekucyjnych, o zaległości podatkowe czy przestępstwa skarbowe.

Ważna informacja jest taka, że mając pełnomocnictwo właściciela nieruchomości, możesz samodzielnie złożyć odpowiedni wniosek w US. Koszt uzyskania wniosku wynosi 21 złotych, a pełnomocnictwo kosztuje dodatkowo kilkanaście złotych.

Zaświadczenie z akt ewidencji ludności o liczbie osób zameldowanych w domu.

Dokument wydawany jest na wniosek przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu gminy. To bardzo ważne pismo, które informuje, ile osób zameldowanych jest w nieruchomości i czy ciążą na niej ewentualne prawa osób trzecich – prawo dożywocia. Zakup domu z lokatorem, którego nie można wyprowadzić, a co więcej należy łożyć na jego utrzymanie, może okazać się ogromnym zaskoczeniem i problemem.

Prawo dożywocia powstaje w momencie podpisania aktu notarialnego – umowy dożywocia, między stroną, która nabywa nieruchomość, w zamian zobowiązując się do dożywotniego utrzymywania drugiej strony umowy. Uwaga, to nie nabywca, a nieruchomość obciążona jest prawem dożywocia, a zatem, każdy kolejny jej właściciel będzie zobowiązany do utrzymywania dożywotnika. Informacja o takim obciążeniu powinna znaleźć się także w dziale III kw.

Dobra wiadomość – to zaświadczenie również możesz uzyskać samodzielnie, mając pełnomocnictwo właściciela nieruchomości. Koszt podobny – 17 złotych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

To zbiór kluczowych informacji na temat działki, na której znajduje się dom, a także okolicznych gruntów. Mówi o tym, jak wygląda teraz i jak będzie kształtowało się w przyszłości otoczenie interesującej Cię nieruchomości.

Warto dokładnie przejrzeć mapy, by nie okazało się, że w bezpośrednim sąsiedztwie planowana jest budowa fabryki, trasy szybkiego ruchu, magazynów logistycznych, ubojni czy innych obiektów przemysłowych uciążliwych dla otoczenia.

Nie każda gmina dysponuje miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale jeśli takowego nie ma, z pewnością zostaniesz odesłany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z tego dokumentu także wyczytasz interesujące Cię dane.

Z MPZP wyczytasz również, jakie zasady dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązują na interesującej Cię działce, czyli jakie mogą być gabaryty budynków, jak blisko siebie mogą stać, jaką mogą mierzyć wysokość czy obowiązują jakieś ograniczenia.

Jakich dokumentów wymagać od właściciela nieruchomości?

Jako kupujący masz prawo zapoznać się dokładnie z dokumentacją dotyczącą projektu i budowy domu czy protokołami oddania go do użytku.

Właściciel nieruchomości powinien pokazać nabywcy następujące dokumenty:

 • pozwolenie na budowę;
 • projekt architektoniczno-budowlany domu – tutaj dobrze jest przyjrzeć się i zweryfikować, czy stan faktyczny domu zgodny jest z projektem, np. czy we właściwym miejscu są okna, schody, drzwi, czy odpowiednio postawione są ściany, czy metraż się zgadza, itd.;
 • projekt przyłączy: gazowego, elektrycznego, wodociągowego – tu również zgodność rzeczywistego stanu z planami;
 • dziennik budowy;
 • protokół odbioru domu i przyłączy;
 • protokół odbioru kominiarskiego;
 • informacje o zmianach w projekcie – data i zakres remontów (ewentualne zgłoszenia bądź pozwolenia na prace budowlane);
 • zaświadczenia potwierdzające uregulowanie podatków od nieruchomości;
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem;
 • zaświadczenie o liczbie osób zameldowanych w nieruchomości;
 • odpis księgi wieczystej lub jej numer;
 • ewentualnie – świadectwo efektywności energetycznej domu (jeśli takie nieruchomość posiada);
 • umowy i rachunki od dostawców mediów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.